Pavojingi kroviniai ir jų transportavimas

pavojingi kroviniai

Viena iš LIMORIS teikiamų paslaugų yra pavojingų krovinių vežimas kelių transportu.

Visi mūsų vilkikai, atitinka, pavojingų krovinių vežimui, keliamus reikalavimus. Visi vairuotojai yra baigę specialiuosius pavojingų krovinių vežimo kursus ir turi atitinkamus ADR pažymėjimus.

Pavojingi kroviniai ir jų transportavimas yra itin atsakingas procesas. Siūlome individualius krovinio gabenimo sprendimus bei atidžiai planuojame maršrutus, taip pat vykdome krovinio judėjimo, perkrovimo ir pakavimo reikalavimų kontrolę.

Pagal Europos sutartį, dėl pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo keliais (ADR), yra numatyta klasifikacija, iš kurių gabename šias ADR klases:

2 ADR klasė – Dujos
3 ADR klasė – Degiosios skystosios medžiagos
4 ADR klasė – Degiosios kietosios medžiagos
5 ADR klasė – Oksiduojančios medžiagos
6 ADR klasė – Toksinės medžiagos
8 ADR klasė – Ėdžiosios medžiagos
9 ADR klasė – Kitos pavojingos medžiagos

Griežtai laikomės pavojingų krovinių pervežimo ir saugojimo reikalavimų
Pavojingų krovinių pervežimo metu siūlome specialų draudimą
ADR Krovinius gabename Europos viduje